معرفی شرکت

شرکت ایـزد صـنعت با پـشتوانه سـال ها تـجربه و حضـور در صنـعت و با بکارگیری کادر متخصص فعـالیت خـود را در سال 1390 با شنـاسه ملی شــرکـتـی و پــروانـه فعـالیت صنـعت و معـدن آغـاز کـرد . هـدف این مـجمـوعه هـمواره بر آن بـوده اسـت که بـهترین خـدمـات را هـمــگام بـا دانـش و فـنـاوری روز دنـیــا ، در حـــوزه اتـومـاسیـون صنــعتی و ماشیـن آلات را بـه مـشـتریان خـود عرضـه نمـایـد .

عنوان دلخواه

عنوان دلخواه

این یک متن آزمایشی است که به راحتی از بخش مدیریت قابل ویرایش است

این یک متن آزمایشی برای مشاهده نحوه نمایش در سایت می باشد. شما می توانید پس از ورود به بخش مدیریت سایت با کلیک بر روی دکمه ویرایش در انتهای این متن این متن را ویرایش نموده و هر گونه اطلاعات و تصاویر دلخواه در آن قرار دهید

عنوان دلخواه

عنوان دلخواه

این یک متن آزمایشی برای مشاهده نحوه نمایش در سایت می باشد. شما می توانید پس از ورود به بخش مدیریت سایت با کلیک بر روی دکمه ویرایش در انتهای این متن این متن را ویرایش نموده و هر گونه اطلاعات و تصاویر دلخواه در آن قرار دهید

عنوان دلخواه

این یک متن آزمایشی است که به راحتی از بخش مدیریت قابل ویرایش است
arrow